Notulen Algemene Leden Vergadering

De notulen van de laatste Algemene Leden Vergadering tijdens de biotechnische dagen 2016 staan nu online in 'Mijn BV'.