Prijs Alternatieven voor Dierproeven 2017

Zo simpel kan het zijn: een tussenschot ! Maar daarmee win je wel de prijs Alternatieven 2017 !! Hebben jullie op jouw instituut nou een geweldige, handige methode of aanpassing ontwikkeld op het gebied van 3V-alternatieven voor dierproeven? Dien die dan nu in! De prijs van maximaal 3000 euro wordt toegekend door het ministerie van EZ aan de proefdierverzorger(ster), biotechnicus of analist die een bijzondere bijdrage heeft geleverd aan de Vervanging, Vermindering of Verfijning van dierproeven!

Wanneer een dierexperiment wordt opgezet, moet er een belangenafweging worden gemaakt tussen het ongerief (pijn) dat het dier wordt aangedaan en het belang van de resultaten voor de mens. Als er alternatieve methoden voor dierproeven beschikbaar zijn, moeten deze worden gebruikt. De Nederlandse Wet op de Dierproeven gaat immers uit van het nee-tenzij principe; dierproeven zijn niet toegestaan, tenzij er geen 3V-alternatieven beschikbaar zijn. Onderzoekers hebben daarom de plicht te zoeken naar 3V-alternatieven.

Als biotechnicus, analist of proefdierverzorger ben je een belangrijke schakel bij het ontwikkelen en toepassen van 3V-alternatieven. Jij maakt de dieren dagelijks mee en weet daarom heel goed hoe je ervoor zou kunnen zorgen dat de dieren bijvoorbeeld minder ongerief ondervinden van experimenten. Maar ook voor en na afloop van experimenten kun je verbeteringen aanbrengen. De minister van EZ erkent die belangrijke rol en beloont daarom heel graag de biotechnicus, analist of proefdierverzorger die zich op bijzondere wijze heeft ingezet voor de 3V's met deze fantastische prijs!

Draag een collega of medewerker binnen het instituut voor voor de Prijs Alternatieven voor Dierproeven! Download het inschrijfformulier en stuur het vóór 15 september 2017 in.

Over de 3V's

De Britse biologen William Russell en Rex Burch introduceerden in 1959 de 3V's (vervanging, vermindering en verfijning) in hun boek 'Principles of Humane Experimental Technique'. Zij gaan ervan uit dat wetenschap kan samengaan met aandacht voor dierenwelzijn en dat ernaar moet worden gestreefd om dieren zo weinig mogelijk ongerief te bezorgen. Het heeft echter zeker twintig jaar geduurd voordat de 3V's de aandacht kregen die ze verdienden. Tegenwoordig zijn de 3V's een standaard onderdeel bij het opzetten van biomedisch onderzoek. Het proefdiergebruik kan hierdoor worden teruggedrongen.

Vervanging: een proef (gedeeltelijk) uitvoeren zonder gebruik van dierproeven, bijvoorbeeld door toepassing van computermodellen en simulaties of door gebruik van menselijke cellen of weefsels
Vermindering: een proef uitvoeren met minder proefdieren, bijvoorbeeld door betere statistische methoden of imaging technieken
Verfijning: een proef zodanig opzetten dat het welzijn van de dieren wordt geoptimaliseerd en het ongerief geminimaliseerd, bijvoorbeeld door kooiverrijking, sociale huisvesting van van nature sociaal levende dieren, of door goede pijnbestrijding.

Lees meer over de 3V's en de ontwikkelingen daarin.