CCD informatie

Op deze pagina kun je recente informatie vinden over de CCD.

In 2016 heeft de CCD een gebruikersplatform ingesteld om op structurele wijze te overleggen met vertegenwoordigers van instellingsvergunninghouders. De CCD wil met het gebruikersplatform in dialoog met het veld om ieder vanuit de eigen verantwoordelijkheid bij te dragen aan een goede werking van het wettelijk stelsel rond dierproeven. Het streven is om twee keer per jaar bij elkaar te komen.

Klik hier voor de pagina van de landelijke Centrale Commissie Dierproeven.