Notulen & Verslagen

Hier vindt je notulen & verslagen van het IvD platform.

NVWA overleg

Samenvatting overleg NVWA Domein Dierproeven, beroepsgroepscommissie Proefdierdeskundigen en commissie IvD Platform