Björn Ekwall Memorial Foundation (BEMF)

Dr. Björn Ekwall was een pionier op het gebied van in vitro toxicologie. Begin jaren zeventig voerde hij uitgebreide studies uit, waaruit bleek dat celculturen konden worden gebruikt om de toxische effecten van chemicaliën te evalueren. B. Ekwall formuleerde (1983) het "basale cytotoxiciteitsconcept", een theorie die de vooruitgang van de in vitro toxicologie vandaag aanzienlijk versnelde. Halverwege de jaren tachtig startte B. Ekwall het internationale Multicenter Evaluation of In Vitro Cytotoxicity (MEIC) -project, met als doel het evalueren van het nut van in-vitrotests voor de schatting van acute acute systemische toxiciteit bij de mens. De resultaten van dit project hebben aanzienlijk bijgedragen aan de ontwikkeling van in-vitroteststrategieën voor de vervanging van dierproeven door alternatieve tests.
 

Lees hier meer: