Enquete voor de verfijning van individuele huisvesting mannelijke muizen

Wie in het dierenlab werkt met muizen heeft waarschijnlijk zo nu en dan te maken met vechtende en bijtende mannelijke dieren en heeft er waarschijnlijk ook een mening over. Maar ook als je zelf niet met dieren werkt maar als DEC/ IvD lid, onderzoeker of anderszins bij proefdierenwelzijn betrokken bent, doet je mening ertoe. Jullie mening willen we graag horen!

Zie jij zelf mogelijkheden voor verbetering? Wil je aan het denken gezet worden door uitgekiende vragen? Doe dan mee aan de anonieme vragenlijst.
De enquête vind je hier

De reacties willen we geordend en gebundeld met iedereen via publicatie in Biotechniek delen.

Heb je vragen over deze enquête, mail dan naar het IvD-Platform