Faculteit Diergeneeskunde schaft kunstkoe Henryetta aan: goed voor dierenwelzijn en onderwijs

Het practicum Kunstmatige Inseminatie bij koeien is een onderdeel van het masterprogramma Landbouwhuisdieren en Veterinaire Volksgezondheid. Na ‘droog oefenen’ op een plastic cervix en slachthuismateriaal mogen studenten daarna twee keer een levende koe insemineren. Met de aanschaf van kunstkoe ‘Henryetta’ hoeven studenten nog maar één keer met een levende koe te oefenen.

Lees hier meer.