Het volwassen brein maakt nieuwe zenuwcellen aan. Maar waar en waarom?

In tegenstelling tot wat vroeger gedacht werd, maken volwassen hersenen wel degelijk nieuwe zenuwcellen aan. Hun plaats en vooral functie laten zich echter lastig ophelderen.

Lees hier meer.