Hugo van Poelgeestprijs 2020

Stichting Bouwstenen voor Dierenwelzijn en Stichting Proefdiervrij slaan de handen ineen. Samen introduceren we de vernieuwde Hugo van Poelgeest prijs, de oudste Nederlandse prijs voor alternatieven voor dierproeven. Met deze prijs willen we jonge, talentvolle onderzoekers stimuleren om hun carrière voort te zetten op het gebied van proefdiervrije innovaties.

Naar aanleiding van onderzoek uitgevoerd in 2017/2018 hebben we gekozen voor een nieuwe aanpak voor de Hugo van Poelgeest prijs van 2020. In de gevoerde interviews werd geconstateerd dat het moeilijk is om talentvolle PhD-studenten te ondersteunen in hun verdere carrière door de sterke (internationale) competitie voor postdoc posities. Uit het onderzoek bleek ook dat het vermelden in de cv van een ontvangen prijs voor innovatieve technologieën, bijdraagt aan de kans om zo’n positie toegekend te krijgen.

De vernieuwde Hugo van Poelgeest prijs legt de nadruk op methodiekontwikkeling en het slechten van barrières om doorbraken op het gebied van proefdiervrije innovaties mogelijk te maken. De prijs bestaat uit een geldprijs van 2500 euro. Daarnaast krijgt de top 3 genomineerden per categorie de mogelijkheid om een video op te nemen om zijn/haar onderzoek te promoten.

De wetenschappelijke beoordelingscommissie roept onderzoeksgroepleiders op om een korte voordracht in te dienen op één van de twee volgende thema’s

Humane Organoids

of

Big-data/In Silico modellen

Randvoorwaarden nominaties

Onderzoeksgroepleiders kunnen nominaties indienen voor de prijs, waarbij de volgende voorwaarden gelden.
Kandidaat (PhD-studenten/post-doc) heeft maximaal 8 jaar geleden masterdiploma gehaald.
Kandidaat heeft aantoonbare kennis en vaardigheden in het inzetten van humane celsystemen of humane data waar voorheen proefdieren werden gebruikt voor biomedische toepassingen bij de men
Kandidaat heeft een sterke motivatie om zich verder te bekwamen in proefdiervrije innovatie
Kandidaat is bereid om in samenwerking met Proefdiervrij en Stichting Bouwstenen voor Dierenwelzijn te communiceren over zijn/haar werk.

Tijdpad

Indienen van nominaties voor 15 oktober 2019. Het formulier voor nominaties kan gedownload worden via proefdiervrij.nl/nominaties2019. Het ingevulde formulier + kort CV kan ingestuurd worden via email aan@proefdiervrij.nl onder vermelding van Hugo van Poelgeest prijs. Per onderzoeksgroepsleider kunnen er max. 2 nominaties ingediend worden.
December 2019 bekendmaking top 3 genomineerde per categorie
Jan-Maart 2020 vervaardiging promotievideo’s genomineerde (Dit gebeurt onder begeleiding van Proefdiervrij).
24 April 2020 Bekendmaking van de winnaars tijdens een event op Wereldproefdierendag.

Inhoudelijk toelichting thema’s

De thema’s worden ruim ingevuld en omvatten een breed terrein van onderzoek en daarmee wordt de gelegenheid geboden om ook out-of-the-box projectvoorstellen te nomineren.
Hieronder zijn een paar voorbeelden geschetst die in lijn zijn met het huidige overheidsbeleid om in te zetten op meer proefdiervrije innovaties die zijn gebaseerd op nieuwe paradigma’s voor biomedisch onderzoek, die relevanter zijn voor de mens.

Humane organoids: Nederland richt zich steeds meer op nieuwe technologieën gebaseerd op stamceltechnieken teneinde complexe drie dimensionale zelforganiserende en functionerende systemen van celstructuren mogelijk te maken zoals organoids. Wanneer het met deze methodes mogelijk wordt om gebruik te maken van materiaal van gezonde of zieke mensen, is er een grotere kans dat er een versnelling optreedt in de fundamentele kennis van menselijke afwijkingen en ziektes. De daaruit volgende biomedische toepassingen zullen relevanter en beter toepasbaar zijn voor de patiënt.

Big-data/in-silico: In aanpalende sectoren van de life sciences worden data-analyse modellen, algoritmes en causale modellen ontwikkeld zoals daar zijn bio-informatica, biostatistiek, consumentengedrag, expertsystemen, epidemiologie, demografie en databanken van DNA-profielen. Een interactie tussen deze verschillende methodes kan verrassende inzichten geven over voeding, gedrag, genoom, omgevingsfactoren en risico’s op ziektes, gebruikmakend van de hierin ontwikkelde effectieve interventies? De paradigma-shift in nieuw life science onderzoek begint en eindigt in de diversiteit van de mensen, in plaats van de standaardisatie van de laboratoriumrat.