Het CCD Jaarplan voor 2018 is vastgesteld

Het jaarplan van de Centrale Commissie Dierproeven (CCD) voor het jaar 2018 is definitief vastgesteld. Dit document geeft een overzicht van de belangrijkste activiteiten en financiële kaders.

Lees hier meer.