Meeste dierproeven hebben geen nut door onnodige herhaling

Dierproeven leiden in de meeste gevallen niet tot een succesvolle behandeling van zieke mensen. Bovendien worden veel proeven vanwege tijdsdruk niet goed uitgevoerd en worden proeven die al eens zijn uitgevoerd, herhaald.

Lees hier meer.