Redactielid biotechniek gezocht

Wij zoeken een enthousiaste biotechnicus (m/v) voor onze redactie.

Je belangrijkste taak wordt mensen enthousiast maken om een bijdrage te leveren aan Biotechniek. Wij
denken vooral aan verhalen van de werkvloer over biotechnieken en over verzorging en huisvesting van
proefdieren. Het kunnen praktische tips zijn, interessante wetenswaardigheden of leuke anekdotes waar
je in je werk als biotechnicus tegenaan loopt. Met andere woorden, bijdragen die je zelf graag zou willen
lezen.
Omdat een aantal redactieleden uit het Utrechtse komen, zoeken wij bij voorkeur iemand die niet uit de
regio Utrecht komt.
De redactie komt 2-3 keer per jaar bij elkaar. We zullen vooral per mail communiceren. Je tijdsinvestering is
ongeveer 1 uur per week.
Heb je vragen of ben je geïnteresseerd? Mail dan naar redactie.biotechniek@gmail.com