Commissie Coördinatoren

De Biotechnische Vereniging is een vereniging met ruim 800 leden. Deze leden zijn over heel Nederland verdeeld en werken in diverse onderzoeksinstellingen. Om de afstand tussen de leden en de verschillende commissies en het bestuur zo klein mogelijk te houden, is in 1994 de Commissie Coördinatoren opgericht. Deze commissie bestaat uit een groep van zo’n 20 actieve leden, waaronder dierverzorgers, biotechnici en analisten. Mensen uit ons vakgebied die naast hun werk graag ook eens op een andere manier bezig zijn met onderwerpen voor en door de Biotechnische Vereniging en hun leden. Binnen veel proefdierkundige instellingen in Nederland is nu al een coördinator aanwezig. Maar helaas nog niet overal.

Wat kunnen de coördinatoren voor jou als BV-lid betekenen?


Wij:

 • fungeren als aanspreekpunt voor leden met  vragen betreffende het bestuur en de commissies. 
 • vormen een netwerk via e-mail contact om snel op vragen vanaf de werkvloer met betrekking tot proeftechnische en/of diertechnische praktische problemen te kunnen reageren.

Stel: je moet samen met een onderzoeker een nieuw project opstarten, je  zoekt alternatieven voor bijvoorbeeld de huisvesting van je dieren of je wilt  een nieuwe techniek leren, maar je weet niet wie deze techniek al onder de knie heeft? Stuur dan een e-mail naar: vraagbaak@biotechnischevereniging.nl met daarin je vraag en wij  zorgen ervoor dat deze over coördinatoren binnen de verschillende  instituten verspreidt  wordt. Op deze manier heb je vaak al binnen een  paar dagen antwoord op je vraag of wordt je doorverwezen naar iemand  die je wellicht verder kan helpen. Ook als er geen reacties komen laten wij  je dat weten.

Altijd een coördinator in de buurt...

Ons streven is om bij zoveel mogelijk instellingen met een vergunning voor het werken met proefdieren (vergunninghouders) binnen Nederland een aanspreekpunt te hebben. Meestal is de verantwoordelijke art.14 functionaris (proefdierdeskundige) op de hoogte wie er, binnen het bedrijf waar hij/zij werkzaam is, coördinator is. Mocht dit niet het geval zijn kun je altijd een e-mail naar: coordinatoren@biotechnischevereniging.nl sturen.

Wil je zelf coördinator worden?

Natuurlijk is het mogelijk dat er op het moment geen coördinator bij jou in de buurt is. Mocht je helemaal enthousiast zijn geworden en graag 'wat meer' binnen de vereniging willen doen, meld je dan zo snel mogelijk aan als coördinator. Heb je een leuke collega of weet je iemand anders die binnen ons vakgebied werkzaam is, laat diegene zich dan ook aanmelden. Opgeven als coördinator kun je doen door een e-mail te sturen naar: coordinatoren@biotechnischevereniging.nl. Of door het formulier in te vullen bij de infostand van de Biotechnische Vereniging tijdens de Biotechnische Dagen.

De coördinatoren & het bestuur en de andere commissies van de BV:

Wij:

 • treden op als contactpersoon voor de Commissie Themadagen. We gaan na aan welke onderwerpen de leden behoefte hebben voor een themadag en koppelen dit terug aan de commissie.
 • geven ook bekendheid aan de Themadagen door het ophangen van aankondigingen/posters.
 • stimuleren het houden van lezingen tijdens de Biotechnische Dagen en Themadagen door mensen/leden uit de eigen omgeving/organisatie.
 • zijn ook altijd op zoek naar mensen die een posterpresentatie tijdens de Biotechnische Dagen willen geven.
 • werven en brengen kandidaten aan voor bestuurs- en/of commissiefuncties binnen de vereniging.
 • zorgen voor een plaatsvervanger binnen de organisatie of omgeving in het geval een coördinator stopt.
 • hebben onze eigen BV infostand tijdens de Biotechnische dagen, waar iedereen  van harte welkom is voor vragen/opmerkingen of gewoon een praatje.

De coördinatoren & (de redactie van) de Biotechniek en/of de SPI (Stichting Proefdierkundige Informatie):

Wij:

 • adviseren  de redactie en de SPI, met betrekking tot verbetering van de leesbaarheid van Biotechniek.
 • stimuleren het schrijven van artikelen en andere stukken voor de Biotechniek door collega’s en leden van de BV.
 • treden op als contactpersoon tussen de redactie en de auteur bij het aanbieden van manuscripten voor ons vakblad.
 • fungeren desgewenst als referent voor de redactie (ter beoordeling van artikelen) of leggen contact met een deskundige binnen de eigen organisatie/omgeving.
 • beoordelen jaarlijks het beste artikel en beste verhaal uit de Biotechniek. De winnaars van deze prijzen (voor niet-academici) worden voorgedragen en de prijsuitreiking vindt plaats tijdens het jaarlijks congres De Biotechnische Dagen.