IvD Platform

In het eerste kwartaal van 2017 is het landelijke ' IvD Platform'  opgericht. Het IvD Platform is er voor de IVD's en meer nog, voor de medewerkers die op de een of andere wijze betrokken zijn bij de IvD's. Dit is, landelijk gezien een grote, maar ook diverse groep medewerkers, werkzaam bij een grote variëteit aan vergunninghouders. Het is noodzakelijk dat de verschillende geledingen die betrokken zijn bij de IvD's zich gehoord voelen in het IvD Platform en dat informatie waar behoefte aan is beschikbaar is of kan worden getraceerd. Anderzijds is een sterke betrokkenheid vanuit deze geledingen nodig, zodat het IvD Platform de beoogde taken goed kan uitvoeren en daarmee de belangen van de IvD's, die vertegenwoordigd zijn in het Platform optimaal kan behartigen.

Het IvD Platform is ondergebracht bij de Biotechnische Vereniging, een grote en professionele organisatie die meer dan 50 jaar actief is binnen het proefdierkundig veld. Gezien de positie van de IvD's en de daarmee samenhangende brede taakstelling krijgt het IvD Platform binnen de Biotechnische Vereniging alle ruimte om haar eigen beleid op gebieden als transparantie, onafhankelijkheid, deskundigheidsbevordering, professionalteit, representativiteit en belangenbehartiging te ontwikkelen en uit te voeren. Het Platform heeft zodoende voldoende speelruimte om onafhankelijk te kunnen acteren.