Overheid

In 2016 heeft de CCD een gebruikersplatform ingesteld om op structurele wijze te overleggen met vertegenwoordigers van instellingsvergunninghouders. De CCD wil met het gebruikersplatform in dialoog met het veld om ieder vanuit de eigen verantwoordelijkheid bij te dragen aan een goede werking van het wettelijk stelsel rond dierproeven. Het streven is om twee keer per jaar bij elkaar te komen.

Klik hier voor de pagina van de landelijke Centrale Commissie Dierproeven.

Gebruikersplatform CCD

Verslag overleg gebruikersplatform 2 februari 2018

Verslag overleg gebruikersplatform van 17 november 2017

Openstaande actiepunten n.a.v. evaluatie handelswijze CCD

Concept gebruikersplatform overleg 17 november

Conceptverslag voor gebruikersplatformoverleg op 17 november

Verslag gebruikersoverleg NVDEC

Notitie vergunningsverlengingsstelsel

Notitie contouren begroting en tarieven 2018

Inhoudsopgave jaarverslag 2017 CCD

Notitie kennis delen

Concept jaarplan CCD 2018

CCD

Document over vergunningsverleningsstelsel

Concept agenda overleg 17 november 2017

Conceptverslag overleg 2 juni 2017

Presentatie CCD aanvragen van een projectvergunning in het kader van de WOD

NCad

NVWA

Samenvatting overleg NVWA Domein Dierproeven, beroepsgroepscommissie Proefdierdeskundigen en commissie IvD Platform

Ministerie van LNVV