Over ons

In het eerste kwartaal van 2017 is het landelijke ' IvD Platform'  opgericht. Het IvD Platform is er voor de IVD's en meer nog, voor de medewerkers die op de een of andere wijze betrokken zijn bij de IvD's. Dit is, landelijk gezien een grote, maar ook diverse groep medewerkers, werkzaam bij een grote variëteit aan vergunninghouders. Het is noodzakelijk dat de verschillende geledingen die betrokken zijn bij de IvD's zich gehoord voelen in het IvD Platform en dat informatie waar behoefte aan is beschikbaar is of kan worden getraceerd. Anderzijds is een sterke betrokkenheid vanuit deze geledingen nodig, zodat het IvD Platform de beoogde taken goed kan uitvoeren en daarmee de belangen van de IvD's, die vertegenwoordigd zijn in het Platform optimaal kan behartigen.

Het IvD Platform is ondergebracht bij de Biotechnische Vereniging, een grote en professionele organisatie die meer dan 50 jaar actief is binnen het proefdierkundig veld. Gezien de positie van de IvD's en de daarmee samenhangende brede taakstelling krijgt het IvD Platform binnen de Biotechnische Vereniging alle ruimte om haar eigen beleid op gebieden als transparantie, onafhankelijkheid, deskundigheidsbevordering, professionalteit, representativiteit en belangenbehartiging te ontwikkelen en uit te voeren. Het Platform heeft zodoende voldoende speelruimte om onafhankelijk te kunnen acteren.

Wil je meer weten? Klik dan hier.

Het IvD Platform heeft op dit moment de volgende leden per 18 november 2019:

Klik hier voor een korte introductie van de leden.

Anne Marie Rhebergen
Aangewezen dierenarts
a.rhebergen@nki.nl

Cindy Kunne
Wetenschapper
cindy.kunne@tno.nl

Miriam van der Meer
artikel 13f3a
M.vandermeer@uva.nl

Leonie van Rijt
Wetenschapper
l.s.vanrijt@amsterdamumc.nl

Michel Weij
Biotechnicus
m.weij01@umcg.nl

Norbert Stockhofe
Wetenschapper
norbert.stockhofe@wur.nl

Pieter Verbost
13f3a
pieter.verbost@gmail.com

Marianne Lubbers
Wetenschapper
m.lubbers@nki.nl

Ashna Ramkisoensing
Wetenschapper
A.Ramkisoensing@lumc.nl

Deborah Adema
Biotechnicus
adema@bprc.nl