Vraag en antwoord

Hier kun je verschillende vragen vinden met betrekking tot het platform.

Wat is de status van de CoP wat betreft de handhaving door de NVWA?

In het overleg met de NVWA op 11 maart 2019 hebben we deze vraag gesteld. Kort samengevat komt het er op neer dat het een richtlijn is. Het veld stelt een advies op voor een beste wijze van handelen (CoP) maar de NVWA is geen mede-opsteller. De NVWA bekijkt alleen of het niet in strijd is met de WoD. Bij inspectie is de CoP ook geen handhavingsdocument. Het wordt aan de inspecteur overgelaten of een eventuele afwijking van de CoP nog past binnen de wettelijke kaders en de EU richtlijn.

Waar kunnen HBO analisten een artikel 6b/art 13f2 certificaat halen?

De IvD Utrecht heeft dit in augustus 2019 uitgezocht en in een overzicht gezet. Als er meer opleidingsmogelijkheden zijn, dan horen we het graag. Het overzicht vind je hier