Bestuur

Het bestuur van de Biotechnische Vereniging wordt gekozen uit en door de leden van de vereniging. Statuten zijn opgemaakt en verkrijgbaar via het secretariaat van de vereniging. Jaarlijks wordt tijdens de Biotechnische Dagen de algemene ledenvergadering (ALV) gehouden. Bij die gelegenheid worden verkiezingen gehouden voor de verkiesbare posities. Om de continuïteit binnen het bestuur te waarborgen is een systeem opgezet, waarbij de bestuurstermijn van de voorzitter, vicevoorzitter, penningmeester en secretaris op verschillende momenten afloopt. Het bestuur van de BV bestaat op dit moment uit 9 personen, die afkomstig zijn uit verschillende typen instellingen, onderzoeksgroepen, lagen van organisaties en achtergronden. Het bestuur vergadert gemiddeld vijf keer per jaar en behandelt dan zaken in het kader van de doelstellingen van de vereniging. De vereniging brengt een jaarverslag uit en tijdens de ALV legt het bestuur vanzelfsprekend verantwoording af. Om de verschillende taken binnen de vereniging te stroomlijnen is een aantal commissies ingesteld met ieder een specifiek doel.