Commissies

Maak kennis met de verschillende commissies binnen de BV.

Commissie Themadagen

De commissie Themadagen heeft zich als doel gesteld tweemaal per jaar een Themadag te organiseren voor leden van de Biotechnische Vereniging.

Op laagdrempelige wijze wordt er aan de hand van een combinatie van lezingen en een interactief (middag)programma dieper ingegaan op kennis en/of vaardigheden van een bepaald onderwerp in ons vakgebied. Op deze manier hopen we een actieve uitwisseling van informatie en ervaringen tussen de deelnemers te stimuleren.

Lees meer...

Commissie Coördinatoren

De Biotechnische Vereniging is een vereniging met rond de 800 leden. Deze leden zijn over heel Nederland verdeeld en om een zo goed mogelijk contact te waarborgen tussen de leden enerzijds en de verschillende commissies en het bestuur anderzijds, is in 1994 de Commissie Coördinatoren opgericht. Deze commissie bestaat uit een groep van zo’n 20 actieve leden, waaronder dierverzorgers, biotechnici en analisten. Mensen uit ons vakgebied die naast hun werk graag ook eens op een andere manier bezig zijn met onderwerpen voor en door de Biotechnische Vereniging en hun leden. Binnen veel proefdierkundige instellingen in Nederland is nu al een coördinator aanwezig.

Lees meer...

Commissie Biotechnische Dagen

De commissie Biotechnische Dagen zorgt voor de inhoudelijke en praktische organisatie van het jaarlijkse congres 'De Biotechnische Dagen'. De commissie selecteert een locatie, onderhandelt over de beste deals, stelt het programma op, benadert sprekers en zorgt voor de totale organisatie van de infomarkt. Wat betreft de inschrijvingen voor het congres en het hotel, werken we nauw samen met een congresorganisatiebureau.

Lees meer...

Commissie Communicatie

De commissie Communicatie stelt zich als taak zorg te dragen voor de promotie en interne en externe communicatie van de Biotechnische Vereniging. De commissie bewaakt daarbij de huisstijl van de Biotechnische Vereniging, zowel uiterlijk als inhoudelijk. Hierbij werkt de commissie samen met zowel het bestuur als de diverse andere commissies, zoals Coördinatoren, Biotechnische Dagen, Themadagen en Internationale contacten. De commissie streeft er bovendien naar om nieuwe manieren te vinden om de Biotechnische Vereniging zo goed mogelijk op de kaart te zetten.