Geschiedenis

    Een stukje geschiedenis

1965: De Biotechnische Vereniging is in 1965 opgericht en bestond toen uit een landelijk bestuur en een vijftal districten, die ondermeer Themadagen organiseerden en om beurten ook de zogenaamde Biotechnische Dag.
1983: Op 6 april 1983 werden de districten opgeheven en werd een groot landelijk bestuur gekozen. Naar aanleiding hiervan vond een herziening van de statuten plaats.
1975: In 1975 werd op initiatief van Prof. Dr. Bert van Zutphen (toen nog hoogleraar Proefdierkunde) de Proefdierkundige Federatie (PF) opgericht, een overkoepelend orgaan van de proefdierkundige verenigingen in Nederland.
1984: In 1984 vond de oprichting plaats van de Stichting Proefdierkundige Informatie (SPI), die verantwoordelijk is voor het uitgeven van het vakblad Biotechniek en het Biotechnische Handboek (voor proefdierverzorgers en biotechnici).
1990: In 1990 organiseerde de Commissie Themadagen haar eerste echte, alleen voor leden van de Biotechnische Vereniging toegankelijke Themadag. Bij de 25e Biotechnische Dag werd deze voor het eerst als tweedaags congres georganiseerd. Het begin van 'De Biotechnische Dagen'.
1994: Om het contact met de leden te intensiveren, werd in 1994 de Commissie Coördinatoren opgericht. Halverwege de jaren negentig werden ook de eerste contacten gelegd voor internationale samenwerking binnen ons vakgebied. Hieruit is de European Federation of Animal Technologists (EFAT) ontstaan.
2005: In 2005 werd het veertigjarig jubileum gevierd met extra feestelijke Biotechnische Dagen.
2011: In 2011 is een beleidsplan opgesteld waarin uitgebreid wordt ingegaan op de plannen tot 2015. Ook een deel historie is opgenomen.
2012: De Proefdierdeskundige Federatie wordt opgeheven. De drie aangesloten verenigingen (NVDEC, NVP en BV) werken samen binnen de SPI en dat vinden de genoemde partijen een geschikt platform, waardoor de PF overbodig is geworden.