Nieuwe vereniging, nieuw logo!

Inmiddels zijn onze statuten met een meerderheid goedgekeurd na onze laatste ALV in DierenPark Amersfoort op 4 oktober 2019. Dat betekent dat de doorgang van onze nieuwe (inter)nationale vereniging: Dutch association  for Laboratory Animal Science" afgekort DaLAS zijn doorgang heeft. Voor deze vereniging zijn we natuurlijk ook op zoek naar een prachtig nieuw logo. Daar willen wij graag onze leden over mee laten beslissen.

Heb je ideeën voor een nieuw logo? Stuur je ontwerp dan voor 30 oktober naar info@biotechnischevereniging.nl

 

Wij hanteren wel enkele 'eisen':

- Het liefst geen dieren erin verwerkt.
- 3 kleur van Nederland in het ontwerp verwerkt.
- De afkorting of volledige naam moet in het logo verwerkt zijn voor de herkenbaarheid

Wij zien uit naar jullie ontwerpen! Alvast bedankt en succes!